Kwaliteit

Een goed functionerend kwaliteitssysteem met daarbij de uitbreiding van een GMP+ systeem, productie en bewerking en logistiek alsmede de wensen van de opdrachtgevers, zijn een belangrijk gereedschap om de bedrijfsactiviteiten doelmatig te besturen. De continuïteit van De Korrel Beheer hangt hiermee nauw samen.

De Korrel Beheer heeft haar beleid ten aanzien van het systeem duidelijk gedefinieerd. Het geheel van maatregelen, procedures en instructies is vastgelegd in een algemeen kwaliteitshandboek en voldoet als zodanig aan de eisen welke gesteld worden aan de IFS-methode, het GMP+ systeem en Riskplaza.

De Korrel Beheer streeft er naar om haar processen te organiseren op een effectieve wijze zodat er veilige, kwalitatief goede producten worden geproduceerd. Deze producten dienen te voldoen aan de wettelijke eisen. Dit wordt gedaan middels een goed functionerend kwaliteit/managementsysteem.

ifs
ifs
ECS paneermeelindustrie BV
Mastermix BV
GMP
Riskplaza ECS
Riskplaza MM